فارسی ساز و شمسی ساز

فارسی ساز و شمسی ساز شیرپوینت و پراجکت سرور به همراه پیشنهادهای ویژه برای شما!

راهکارهای سازمانی

راهکارهای سازمانی متناسب با نیاز سازمان شما، مبتنی بر مایکروسافت شیرپوینت

صفر تا صد مدیریت پروژه حرفه ای

تحلیل، بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه، سفارشی سازی سیستم، داشبوردهای مدیریتی، آموزش و …

سامانه های توسعه یافته روی بستر شیرپوینت

 • سامانه مدیریت مستندات مهندسی
 • سامانه مدیریت تایم شیت
 • سامانه مدیریت قراردادها
 • سامانه مدیریت بودجه و هزینه کرد
 • سامانه ارزیابی عملکرد مدیران، پرسنل و سازمان
 • سامانه مدیریت جلسات

کامل ترین پکیج مدیریت پروژه

 • ارائه بسته کامل فارسی ساز و شمسی ساز پراجکت سرور
 • نصب و راه اندازی و ارتقای پراجکت سرور
 • تحلیل کامل فرآیندهای مدیریت پروژه سازمان
 • سفارشی سازی و توسعه راهکار پراجکت سرور
 • تولید داشبوردهای مدیریتی ونظارتی متناسب با سطوح سازمان
 • آموزش های تخصصی و حرفه ای برای ذینفعان مدیریت پروژه

پکیج خدمات روی بستر شیرپوینت

 • ارائه بسته کامل فارسی ساز شیرپوینت و پراجکت سرور
 • نصب و راه اندازی، ارتقا و مهاجرت شیرپوینت
 • سفارشی سازی متناسب با نیاز سازمان شما
 • تحلیل و شناخت مجموعه نیازهای سازمان و ارائه راهکار
 • ارائه خدمات هوش کسب و کار روی بستر شیرپوینت
 • آموزش های تخصصی برای سازمان ها در حوزه شیرپوینت