گروه مشاورین رامان با هدف ارایه تخصصی خدمات مهندسی و مشاوره مدیریت پروژه وگسترش استفاده موثر از بستر شیرپوینت در سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی از طریق مشاوره  فناوری اطلاعات، طراحی و تولید نرم افزارها و راهکارهای کاربردی مبتنی بر شیرپوینت و گسترش و بسط اطلاعات در وب، تاسیس گردید. در حال حاضر جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و مدیریت از همــکاران ما به شمار می روند. ما در مشاورین رامان همواره تلاش نموده ایم تا با ارایه بهترین راه حل ها و مهیا کردن هموارترین بسترها در کنار شما باشیماز جمله خدمات قابل ارائه به مشتریان در حوزه پیاده ­سازی راهکارهای سازمانی بومی سازی شده مبتنی بر شیرپوینت می توان موارد ذیل را نام برد:

 

 •  فارسی ساز شیرپوینت، فارسی ساز پراجکت سرور
 • راهکار جامع مدیریت پروژه های سازمانی  (EPM)
 • راهکار مدیریت برگه های زمانی  (Time Sheet)
 • راهکار کنترل مستندات مهندسی (EDMS)
 • پورتال سازمانی  (Organization Portal)
 • راهکار مدیریت فرآیندها  (BPMS)
 • سیستم هوش کسب و کار (BI)
 • لایسنس فرم ساز SP Form
 • لایسنس فرآیند ساز NINTEX
 • بومی سازی و سفارشی سازی راهکارهای سازمانی مبتنی بر مایکروسافت شیرپوینت
 • آموزش و توانمندسازی سازمان در حوزه شیرپوینت و پراجکت سرور