سیستم مدیریت اسناد مهندسی مبتنی بر بستر شیرپوینت شرکت رامان به سازمان های کمک می کند تا…

حجم کار بخش مهندسی در پروژه های Engineering یا پروژه های EPC، استفاده از ابزارهای تخصصی مدیریت مدارک مهندسی را به امری بسیار رایج تبدیل نموده است، وجود این سیستم و تعامل آن با سایر قسمت های پروژه مزیت انکارناپذیری را ایجاد نموده است. حال به منظور کنترل مستندات مهندسی به صورت سیستمی که از تعریف MDR گرفته تا گردش مدارک بین بخش­های تخصصی، تهیه Transmittal و ارسال برای کارفرما از این سیستم استفاده می­شود. همچنین سیستم می­تواند انواع خروجی­های مورد نیاز را در قالب گزارش­ های متنوع و تحت وب تولید نماید.

 • مبتنی بر بستر شیرپوینت
 • پشتیبانی از اینترفیس ­های مختلف فارسی و انگلیسی
 • ایجاد ساختارهای متنوع شماره ­گذاری مدارک برای هر پروژه و طبقه بندی مختلف مدارک
 • Import و Export اطلاعات از نرم افزارهای،Microsoft Project ,Excel ,Access Visio, Outlook 
 • ارائه برنامه زمانبندی تولید مدارک بر اساس مفروضات سیستم
 • تهیه گزارش پیشرفت پروژه (WPR – Work Progress Report)
 • مشخص نمودن گلوگاه­های سیستم در تولید مدارک
 • حفظ سوابق نظرات دیسیپلین ­ها و کارفرما بروی مدارک
 • ارتباط با سیستم اتوماسیون مکاتبات اداری سبز برای اتصال مدارک و نامه ­ها
 • گردش ­های کاری تولید و تایید مدارک
 • تولید اتوماتیک ترانسمیتال ­های داخلی و خارجی بر اساس مفروضات سیستم
 • امکان اضافه نمودن و تغییر فیلدهای مدارک توسط سازمان
 • تعیین سطوح دسترسی مختلف و گروه ­های کاری در دسترسی به مدارک
 • گزارش ­های متنوع مدیریتی همراه با گزارش ساز پویا و جامع
 • جستجوی بسیار قدرتمند و جامع بروی کلیه فیلدهای اطلاعاتی مدارک
 • امکان سفارشی ­سازی سیستم با توجه نیازهای خاص کارفرما
 • ارائه برنامه زمانبندی تولید مدارک بر اساس تاریخ ­های پیش بینی شده و پیش نیازهای مدارک
 • ارائه گزارش مدارک تاخیری
 • طبقه بندی مدارک بر اساس دیسیپلین و وضعیت (Stage) مدرک
 • تولید اتوماتیک شماره مدرک بر اساس ساختار شماره­گذاری (Document Numbering Procedure)
 • ارائه گزارش مدارک آماده برای فرایند بازنگری داخلی (Interdisciplinary Check)
 • ارائه گزارش مدارک آماده برای ارسال به کارفرما (External Transmittal)
 • ارائه گزارش مدارکی که بر اساس تاریخ های پیش ­بینی شده در بازه های زمانی مختلف باید تولید شوند.
 • ارائه گانت چارت تولید مدارک
 • ارائه نفر ساعت تولید مدرک بصورت تجمعی به تفکیک دیسیپلین، فاز و نوع مدرک
 • ثبت پیش نیازهای مدارک و مدارک مرتبط در سیستم
 • ارائه گزارش ­های مختلف آماری وضعیت مدارک
 • تعيين سطح دسترسي مشاهده هر يک از گروه اسناد
 • تعيين دسترسي مشخص به تغيير و به روز رساني اسناد
 • امکان دسته بندي اسناد مهندسي هر پروژه
 • امکان نسخه گذاري اتوماتيک اسناد مهندسي
 • امکان تعيين مسئول تکميل و بازبيني هر يک از اسناد
 • امکان دسته بندي اسناد مهندسي بر اساس ديسيپلين مربوطه (civil، mechanic، …)
 • امکان ثبت وضعيت و مرحله مربوطه هر سند ( first issue, Draft, final,…)
 • امکان مشاهده تاريخچه نسخه هاي پيشين اسناد مهندسي
 • امکان تأييد و رد اطلاعات توسط افراد داراي دسترسي بالاتر
 • امکان تحويل گرفتن و تحويل دادن اسناد براي جلوگيري از تغييرات همزمان Check out / check in   
 • امکان بارگذاري همزمان چندين سند
 • امکان ثبت وضعيت ارسال سند براي کارفرما
 • امکان ثبت کد مربوط به هر سند توسط کارشناس کنترل مستندات
 • امکان ثبت تاريخ هاي موعد تهيه و تحويل سند
 • امکان ارتباط با برنامه زمانبندي پروژه ها و به روز رساني اتوماتيک برنامه بر اساس درصد پيشرفت سند
 • امکان محاسبه درصد وزني سند مطابق WBS (نيازمند Project Server )
 • امکان قراردادن يادداشت هاي مختلف هنگام تکميل يا تأييد هر سند براي مدير پروژه (نيازمند پراجکت سرور)
 • امکان محول کردن (delegation) فعاليت تهيه سند به فرد ديگري با تأييد مدير پروژه (نيازمند پراجکت سرور)
 • امکان يا انتقال مشخصات اسناد به نرم افزار excel
 • امکان محاسبه مجموع يا ميانگين روي کليه اطلاعات عددي و فيلدهاي اسناد
 • امکان ایجاد و استفاده از MDR (Master Document Registration)
 • امکان استفاده از سیستم Numbering Flexibility برای شماره گذاری انواع پروژه
 • امکان استفاده از Comment List برای دریافت نظرات دپارتمان ها درباره اسناد
 • قابلیت استفاده از دو نوع سیستم کنترل مستندات به صورت Internal و External
 • امکان استفاده از گردش کارهای متنوع برای Approve و تولید اسناد
 • امکان استفاده از انواع گزارشگیری در قسمت های مختلف DCC
 • استفاده از دو نوع Transmittal به صورت Internal و External
 • امکان ایجاد Transmittal به صورت خودکار و قابلیت ارسال خودکار به طرف کارفرما